Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Language: Ελληνικά

Version Information

Copyright Information

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.